Warum sich eine Kreditkartenablösung auszahlt

Zašto se isplati otplata kreditnih kartica

Vrlo često smo izloženi troškovima na kreditnoj kartici a da to i ne primetimo. Jako je bitno naglasiti da su kamatne stope kod kreditnih kartica dvostruko veće nego kod kredita, i tek sa ovim saznanjem postanemo svesni gubitaka.

Šta raditi kad se zadužimo na kreditnoj kartici?

Najlakše je naravno platiti dug ali smanjiti dugove zahteva ipak malo discipline. Dugovi na kreditnim karticama jako često dolaze neprimećeno.U ovakvim situacijama Vam može pomoći uzimanje kredita. Kod jednog privatnog ili online kredita su kamate dvostruko niže nego kod kreditnih kartica. Još veći problem se javlja ukoliko imate više otvorenih kreditnih kartica i ukoliko zaduženja dolaze sa različitih računa. Ovde može doći do toga da izgubite pregled o iznosima koje morate mesečno da vraćate i koliko svaki iznos time opterećuje Vaš budžet. Kod ovakvih situacija morate obavezno brzo da delujete i pronadjete korisno rešenje.

Poredjenje i otplata: uštedite novac tako što ćete podneti zahtev za kredit

U ovakvim slučajevima u Švajcarskoj savetuje se otplata kreditnih kartica kroz jedan privatni ili online kredit. Ovim postupkom dužnik dobija više prednosti. Kao prvo kad uzmete kredit kamate su kao što smo već napomenuli dvostruko niže. Prosečna kamatna stopa kod kreditnih kartica u Švajcarskoj je 12% a maksimalna kamatna stopa kod kredita 11,95%. Sama ova razlika pokazuje koliko Vam se otplata kreditnih kartica kroz jedan kredit više isplati. Kako bi takodje i ovde maksimalno uštedeli savetujemo Vam da pre uzimanja kredita uporedite više ponuda. Miro Kredit AG kao posrednik sa velikim iskustvom Vam nudi uz pomoć online kredit kalkulatora da izračunate mesečnu ratu unošenjem željenog iznosa kredita, perioda otplate i efektivne godišnje kamatne stope. Od zahteva za kredit Vas deli još samo nekoliko koraka.

Bolji pregled, niži troškovi: konsolidacija kredita

Ukoliko uzmete kredit u Švajcarskoj, moguće je zatvoriti više računa kreditnih kartica pod uslovom da se naravno uzme dovoljno veliki kredit. Uzimanjem većeg kredita obuhvatićete sva otvorena zaduženja i otkupiti sve kreditne kartice. Na ovaj način dobijate kao prvo povoljniju kamatu a imaćete i bolji pregled o tome koliko novca Vam mesečno ode na ratu, u ovom slučaju jednu ratu. Na ovaj način nećete imati ni zaostalih obaveza ili bar u manjoj meri jer možete lakše da ispratite na šta Vam mesečno odlazi novac.

Jako je važno napomenuti da na ovaj način možete bolje i da planirate jer mesečno ćete imati jednu ratu koja je uvek ista i koja se tokom čitavog perioda otplate ne menja. Otplata svih zaduženja uzimanjem kredita Vam olakšava i planiranje budžeta tokom čitavog perioda dok kredit traje jer imate uvid u to koliko još novca imate na raspolaganju. Podnošenje zahteva preko Miro Kredit AG obavlja se lako i brzo i kroz nekoliko minuta preko naše web stranice ste bliži ostvarenju kredita.

Kreditna kartica ili privatni kredit?

Ukoliko se pitate da li je nešto bolje platiti kreditnom karticom ili uzimanjem privatnog kredita, prvenstveno je bitan iznos ili cena računa koji treba da platite. Kreditne kartice su pogodne ukoliko se radi o manjim izdacima. Veći rizik od zaduženja dolazi zbog lakoće plaćanja jer se troši brže i više novca nego što je dostupno. Mnogo potrošača primeti da ima zaduženja tek nakon nekog vremena. Kod većih izdataka trebalo bi medjutim dobro razmisliti i umesto lakše varijante uzeti ipak kredit. U mnogim slučajevima je to i jedina opcija jer je često limit na kreditnim karticima do maksimum CHF 3‘000 mesečno. Otplata se medjutim na početku čini kao povoljna opcija jer se po pravilu mesečno najviše CHF 50 mora vraćati, medjutim ovim se ne menjaju visoke kamatne stope koje uzrokuju stalni rast celokupnog duga na kreditnim karticama. Pošto ovde nema tačno definisanog perioda otplate kao i male mesečne rate vrlo često dolazi do gubitka kontrole od strane dužnika što povećava rizik od prezaduženosti.

Ako su Vam se već nagomilali dugovi na kreditnim karticama, njihov iznos je odlučujući faktor za otplatu zaduženja kroz uzimanje kredita. Ukoliko se radi o iznosu od samo nekoliko stotina franaka otplata kroz kredit se u tom slučaju ne isplati. Sa druge strane kod iznosa koji su preko CHF 5’000 i koji su otvoreni duže od 3 meseca otplata kroz kredit je isplativa. Ukoliko imate velike troškove koji bi mogli da prekorače ovu sumu, savetujemo Vam da odustanete od kreditnih kartica i uzmete privatni kredit ili online kredit. Miro Kredit AG Vam nudi kreditni kalkulator lak za korišćenje. Na ovaj način potrošači od početka osiguravaju niže kamatne stope i smanjuju rizik od prezaduženosti.