Kreditna sposobnost značenje

Želite aplicirati za pozajmicu i pitate se kakve su Vam šanse? Vaš kreditni rejting igra glavnu ulogu kada je u pitanju odobravanje kredita. Ali šta tačno znači ovaj pojam? U ovom članku ćemo Vam dati sveobuhvatan uvid u važnost kreditne sposobnosti, kako se ona provjerava i koje mogućnosti imate da poboljšate Vaš kreditni rejting.

Kreditna sposobnost Značenje ➤ Poboljšajte kreditnu sposobnost

Šta je kreditna sposobnost?

Kreditna sposobnost (lat. „Bonitas“) opisuje kreditnu sposobnost i solventnost zajmoprimca. Provjerava se u sklopu provjere kreditne sposobnosti i pruža informacije o vjerovatnoći da će zajmoprimac na vrijeme i u cijelosti ispuniti svoje finansijske obaveze. Visok kreditni rejting pokazuje zajmodavcima da ste pouzdan zajmoprimac.

Kreditni rejting se temelji na različitim faktorima, uključujući i Vašu finansijsku situaciju i pretpostavljenu spremnost da platite. Vaša kreditna sposobnost i kreditna vrijednost se provjeravaju kao dio kreditne provjere, uzimajući u obzir Vašu finansijsku istoriju, stanje Vaših prihoda i sve postojeće dugove.

Banke i kreditne institucije ove informacije koriste za procjenu kreditnog rizika svojih klijenata i utvrđivanje uslova pozajmice. Dakle, uz dobar kreditni rejting, imate priliku da dobijete bolje uslove i niže kamatne stope za pozajmicu, na primjer u slučaju pozajmice uz kolateral.

Šta podrazumijeva dobra kreditna sposobnost?

Dobar kreditni rejting je pokazatelj Vaše finansijske pouzdanosti i kreditne sposobnosti. Na primjer, nije dovoljno da samo ispunjavate osnovne uslove i budžetske kriterije banke da biste dobili pozajmicu. Umjesto toga, Vaši bodovi odlučuju da li će se ugovor o pozajmici zaključiti i pod kojim uslovima.

Takozvana bodovna vrijednost se koristi za izračunavanje rizika od neizvršenja plaćanja. Što je Vaš rezultat veći, to je bolja i Vaša kreditna sposobnost. Zato je kreditni izvještaj ključan, jer pruža informacije o Vašem ponašanju plaćanja. U sklopu provjere kreditne sposobnosti uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji:

 • Upiti ZEK-u: Veliki broj odbijenih kredita ili negativnih kodova kao što su neplaćeni računi mogu imati negativan uticaj na Vaš rezultat.
 • Profesionalna stabilnost: Što duže radite u istoj kompaniji, više ćete bodova dobiti, jer to ukazuje na profesionalnu stabilnost.
 • Ponašanje vezano za preseljenja: Ponašanje vezano za preseljenja ukazuje na određeni kontinuitet i stabilnost u Vašem stambenom ponašanju, što može imati pozitivan uticaj na Vašu kreditnu sposobnost.
 • Bračni status: Bračni parovi generalno dobiju više bodova od samaca jer obično imaju stabilniju finansijsku situaciju.
 • Dob: Starije osobe uglavnom dobiju više bodova budući da imaju dužu kreditnu istoriju.
 • Marža budžeta: Što je veća marža Vašeg budžeta, bolji su uslovi za zajmoprimca.
 • Vaša kreditna istorija: Kreditna istorija uključuje sve relevantne informacije o Vašim prethodnim kreditnim aktivnostima. Pozitivna kreditna istorija pozitivno doprinosi ocjeni Vaše kreditne sposobnosti.

Dobar kreditni rejting Vam daje i pristup širokom spektru mogućnosti finansiranja i jača Vašu pregovaračku poziciju pri određivanju uslova za buduće pozajmice.

Provjera kredita u Švajcarskoj

Šta je dovoljan kreditni rejting?

Nema svaki zajmoprimac odličan kreditni rejting, ali dovoljan kreditni rejting može Vam omogućiti i pristup opcijama finansiranja. Dovoljna kreditna sposobnost pokazuje da ste generalno ispunjavali finansijske obaveze u prošlosti, ali može biti povezana sa određenim rizicima. U takvim slučajevima, zajmodavci mogu ponuditi prilagođene uslove kako bi uzeli u obzir individualni kreditni rizik.

Kada govorimo o negativnoj kreditnoj sposobnosti?

Negativan kreditni rejting se javlja kada zajmoprimci ne mogu ispuniti svoje finansijske obaveze ili imaju kašnjenja s plaćanjem. Povećani kreditni upiti također mogu povećati kreditni rizik, jer nastaju usljed finansijske nesigurnosti. To može dovesti do značajnih ograničenja u pristupu finansiranju.

Međutim, čak i mladi zajmoprimci mogu otkriti da banke odbijaju zahtjev za pozajmicu jer su im prihodi ograničeni. U takvim situacijama, bitno je poduzeti korake kako biste poboljšali svoj kreditni rejting prije nego što podnesete zahtjev za novu pozajmicu.

Poboljšajte negativan kreditni rejting

Ako želite aplicirati za pozajmicu uprkos negativnom kreditnom rejtingu, imate priliku da poboljšate svoj kreditni rejting korak po korak. Međutim, poboljšanje negativnog kreditnog rejtinga zahtijeva vrijeme, posvećenost i strateške finansijske odluke.

Kako da ponovo steknem dobar kreditni rejting?

Da ponovo steknete dobar kreditni rejting, potrebna je dosljedna finansijska disciplina. Postoje načini na koje možete aktivno uticati na svoj kreditni rejting.

 • Savjet 1 – Optimizirajte svoju istoriju plaćanja: Odlučujući faktor za Vašu kreditnu sposobnost je Vaše ponašanje pri plaćanju. Pobrinite se da račune plaćate na vrijeme. Na primjer, možete postaviti trajne naloge za ponavljajuća plaćanja. Ove mjere će spriječiti da izgubite ili zaboravite račune. Ako dobijete neispravan račun e-mailom ili poštom, preporučuje se da se odmah žalite na to kako biste izbjegli moguću naplatu duga.
 • Savjet 2 – Ispravite netačne ili zastarjele podatke o kreditnoj sposobnosti: Ako naiđete na netačne ili zastarjele podatke u izvještaju, trebate se potruditi da ih ispravite.
 • Savjet 3 – Prilagodite troškove svojim prihodima: Pri procjeni Vaše kreditne sposobnosti, zajmodavac upoređuje Vaše rashode s Vašim prihodima. Zato trebate pokušati planirati svoje troškove na takav način da imate dovoljno finansijskog prostora. Ovo zajmodavcu signalizira da ćete vjerovatno moći otplatiti pozajmicu.
 • Savjet 4 – Izbjegavajte apliciranje za kredit od nekoliko pružalaca istovremeno: Provjerom kod ZEK-a, zajmodavci mogu utvrditi da li ste istovremeno aplicirali za kredit kod različitih pružalaca. Ovi paralelni upiti mogu negativno uticati na Vaš kreditni rejting i učiniti Vas manje privlačnim zajmodavcima. Umjesto toga, trebate aplicirati za kredit samo kod jednog pružaoca gdje mislite da imate najbolje šanse.

Koliko vremena je potrebno da se kreditni rejting vrati na prihvatljiv nivo?

Vrijeme potrebno da se Vaš kreditni rejting vrati u prihvatljiv raspon varira u zavisnosti od Vaše finansijske situacije. Međutim, ako dosljedno implementirate svoje nove finansijske navike, prva poboljšanja se često mogu vidjeti i u roku od godinu dana.

Međutim, trebate imati na umu da je poboljšanje Vašeg kreditnog rejtinga postepen proces koji zahtijeva mnogo strpljenja. Međutim, pridržavanjem ugovora o plaćanju, otplatom dugova i izbjegavanjem negativnih unosa, možete dugoročno poboljšati svoj kreditni rejting.

Kako se tačno provjerava kreditna sposobnost u Švajcarskoj?

Kreditne provjere u Švajcarskoj se sprovode na osnovu različitih kriterija koji omogućavaju sveobuhvatnu procjenu Vaše kreditne sposobnosti i kreditnog statusa. Jedan od najvažnijih aspekata je analiza Vaše kreditne historije. Zajmodavci koriste informacije iz kreditnih agencija kao što je Švajcarski centralni ured za kreditne informacije (ZEK) ili Informacioni ured za potrošačke kredite (IKO) u ovu svrhu. Ove kreditne agencije prikupljaju podatke o tekućim pozajmicama, postojećim obavezama plaćanja i mogućim kašnjenjima u otplati.

Osim Vaše kreditne istorije, provjeravaju se i Vaša primanja, tekući troškovi i kolateral. Utvrđivanje Vaše kreditne sposobnosti je suštinski proces koji bankama omogućava preciznu procjenu rizika odobravanja kredita i postavljanje pojedinačnih uslova.

Kako samostalno provjeriti svoju kreditnu sposobnost?

Prije apliciranja za pozajmicu, možda ima smisla provjeriti svoju kreditnu sposobnost. Ovo će spriječiti nepotrebne unose i možda Vam povećati šanse da dobijete pozajmicu.

U Švajcarskoj imate pravo redovno provjeravati sopstvenu kreditnu sposobnost. Ovo je bitno kako bi se identifikovale i na vrijeme ispravile moguće greške u kreditnim izvještajima. Možete zatražiti besplatno otkrivanje vlastitih informacija od gore navedenih kreditnih agencija ZEK i IKO. Ono sadrži sve pohranjene informacije o Vašoj finansijskoj historiji. Na ovaj način možete sami provjeriti svoju kreditnu sposobnost prije apliciranje za pozajmicu.

Miro Kredit Švajcarska - Zaključak

Zaključak

Kreditna sposobnost igra ključnu ulogu i može znatno uticati na Vašu budućnost. Vaš kreditni rezultat ne utiče samo na vjerovatnoću dobijanja pozajmice nego i na uslove pod kojima se ona odobrava. Dobar kreditni rejting će Vam omogućiti niže kamate i bolji odnos pozajmice i vrijednosti, dok će negativan kreditni rejting otežati dobijanje pozajmice.

Iz tog razloga je još važnije da razumijete svoj kreditni rejting i uvijek nastojite da ga poboljšate kako biste dobili najbolje uslove za svoje finansijske potrebe. Uostalom, dobar kreditni rejting je ključan za povoljne kreditne ponude i stabilnu finansijsku budućnost.

Primer kalkulacije privatnog kredita:
Primer kalkulacije privatnog kredita:

Iznos kredita: CHF 10.000 bez osiguranja. Period otplate: 12 meseci

Kamata (ukupni troškovi) iznosi između CHF 240,50 i CHF 574,25. Efektivna kamatna stopa 4,5% – 11,95%. Moguć period otplate kredita od 12 do 120 meseci

Naknada za obradu: CHF 0.-. Odobravanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3. Zakona o nelojalnoj konkurenciji – UWG)