• Podaci o kreditu
  • Lični podaci
  • Poslovni status
  • Dodatni podaci
  • Slanje zahteva

Zahtev za kredit

Savjet: Uz duži rok, imate koristi od niže mjesečne naknade. Kredit se može prijevremeno otplatiti. Kamata koju uštedite bit će odbačena.

Da
Ne

Osiguranje kredita (približno): CHF 0.00, Ukupni troškovi kamate (približno): CHF 0.00. Osiguranjem kredita vaša otplata je zagarantovana čak i u slučaju nesreće, nezaposlenosti ili bolesti.

od
Sertifikovano
Sertifikovano
100% secure 100% secure

Slanje Vaših podataka će biti kriptovano.

Primer kalkulacije privatnog kredita:
Primer kalkulacije privatnog kredita:

Iznos kredita: CHF 10.000 bez osiguranja. Period otplate: 12 meseci

Kamata (ukupni troškovi) iznosi između CHF 240,50 i CHF 574,25. Efektivna kamatna stopa 4,5% – 10,95%. Moguć period otplate kredita od 12 do 120 meseci

Naknada za obradu: CHF 0.-. Odobravanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3. Zakona o nelojalnoj konkurenciji – UWG)