Osiguravajući paket

Osiguravajući paket

Osiguravajući paket je vrsta osiguranja kredita i nudi zaštitu od rizika koji bi mogli da ugroze otplatu kredita. U tom slučaju, osiguravajući paket preuzima otplatu pojedinačnih rata ili kompletnog kredita. Ovaj paket je posebno preporučljiv kod većih iznosa kredita, koji zahtevaju duži ili teže predvidiv period otplate. Na ovaj način korisnik kredita može biti siguran da, u slučaju potrebe primene paketa, naslednike neće opteretiti vraćanjem kredita.

Kako funkcioniše kredit sa osiguranjem rata?

Osiguravajući paket, tehnčki gledano, fukcioniše kao osiguranje od rizika sa opadajućim troškovima održavanja. Drugi nazivi su i osiguranje otplate kredita ili preostalog duga. Iznos premije tačno odgovara preostalom dugu za kredit i sa otplatom rata proporcionalno se smanjuje svakog meseca, a samim tim smanjuju se i troškovi osiguranja.

U kojim slučajevima se primenjuje osiguranje kredita?

Otplata rata kredita je generalno osigurana u slučaju smrti korisnika kredita. U uobičajenim slučajevima obavezu vraćanja kredita preuzimaju (pravni) naslednici. Ako je pre toga zaključen ugovor o osigiranju kredita, onda osiguranje preuzima otplatu kredita. U zavisnosti od vrste ugovora, osiguranje može da pokrije vraćanje kredita i u slučaju onemogućenosti za obavljanje poslovnih aktivnosti. U periodu dok ne budete opet u mogućnosti da obavljate poslovne aktivnosti, osiguranje Vam pokriva otplatu mesečnih rata.