Razlozi za podizanje kredita

Mnogo je različitih razloga zbog kojih se ljudi odlučuju na podizanje privatnog kredita. Takva finansijska podrška često može pružiti privremeno olakšanje u raznim životnim situacijama. Bilo da je riječ o realizaciji dugo očekivanog projekta, nošenju s neočekivanim troškovima ili objedinjavanju postojećih dugova – ako vam je novac potreban brzo i u velikim količinama, može biti isplativo da podnesete zahtjev za kredit u Švajcarskoj.

Ali, u kojim situacijama podizanje kredita zapravo može imati smisla? Koje uslove morate ispuniti da dobijete lični kredit i koje su mogućnosti kreditiranja dostupne?

Razlozi za podizanje kredita

Da li ima smisla podizati kredit?

U raznim životnim situacijama, podizanje kredita je dobar način da dobijete dodatni novac kada postojeća sredstva nisu dovoljna. Ponekad su ovakve situacije predvidive, kao kada gradite kuću, kupujete stan ili finansirate automobil.

U drugim slučajevima mogu nastati nepredviđeni troškovi, kao što su hitne popravke. Finansiranje vlastitog daljeg školovanja ili školovanja vaše djece isto tako može predstavljati finansijski teret i opravdati podizanje kredita.

Posuđivanje može imati smisla ako se kredit iskoristi za postizanje dugoročnih ciljeva, poput finansiranja obrazovanja ili ulaganja u dom.

Ipak, odluka o podizanju kredita se treba pažljivo razmotriti. Trebate realno procijeniti svoje finansijske mogućnosti i razmotriti dugoročne učinke kredita. To uključuje mjesečne rate koje se moraju uklopiti u vaš budžet kako kredit ne bi doveo do prekomjernog duga.

Da li svi mogu dobiti kredit?

Kreditiranje u Švajcarskoj je regulisano zakonom. Švajcarski savezni zakon o potrošačkim kreditima postavlja stroga pravila za zaštitu potrošača od prezaduženosti. Dalje, banke također imaju svoje kriterije koje uzimaju u obzir kod ocjene zahtjeva za kredit.

Da li će se kredit odobriti i pod kojim uslovima zavisi od različitih faktora, uključujući vaš kreditni rejting, prihode i finansijsku situaciju. Dok neki ljudi mogu lako dobiti kredit, drugima će možda biti teže doći do finansiranja.

Prilikom podnošenja zahtjeva za kredit, banka će prvenstveno provjeravati vašu kreditnu sposobnost i kreditno stanje. Kreditna sposobnost se odnosi na mogućnost da iznos kredita vratite u dogovorenom roku. Ako je rata kredita nedostupna i postoji rizik od prezaduženosti, ne mogu se odobravati krediti za fizička lica. To je jasno navedeno u Saveznom zakonu o potrošačkom kreditu.

Kreditni status (rejting), s druge strane, se određuje na osnovu vaše prethodne kreditne historije i pouzdanosti. Pozitivan kreditni rejting, redovni prihodi i solidna finansijska historija mogu povećati vaše šanse za odobrenje kredita.

Što trebate uraditi kako biste dobili kredit?

Osim kreditne sposobnosti i kreditnog stanja, vi kao zajmoprimac morate ispuniti i druge minimalne uslove kako biste mogli podići lični kredit u Švajcarskoj:

 1. Punoljetnost: Morate biti punoljetni da aplicirate za kredit. To znači da morate imati minimalnu zakonsku dob od 18 godina da se kvalifikujete kao zajmoprimac.
 2. Švajcarsko državljanstvo ili boravišna dozvola: Većina banaka u Švajcarskoj zahtijeva ili švajcarsko državljanstvo ili važeću boravišnu dozvolu. Tako se može provjeriti vaš identitet i osigurati da legalno živite u Švajcarskoj.
 3. Prebivalište u Švajcarskoj: Još jedan kriterij je prebivalište u Švajcarskoj. Ono služi kako bi se osigurala vaša pristupačnost i povećala sposobnost da otplatite svoj kredit.
 4. Dobar kreditni rejting: Dobar kreditni rejting je također ključan za dobijanje kredita. To znači da biste trebali imati pozitivnu kreditnu historiju koja dokazuje vašu sposobnost da otplatite dugove na vrijeme. Zajmodavci obično provjeravaju vašu kreditnu sposobnost kroz kreditne rezultate i provjere kredita.
 5. Redovan prihod: Na kraju, ali ne manje bitno, stabilan radni odnos uz redovna primanja također je bitan kriterij za dobivanje kredita u Švajcarskoj. Pokazuje zajmodavcima da imate finansijska sredstva za plaćanje mjesečnih rata kredita. Generalno, zajmodavci očekuju da određeni minimalni prihod garantuje vašu kreditnu sposobnost.

Ispunjavanjem ovih minimalnih uslova povećavate šanse da dobijete lični kredit u Švajcarskoj. Također pokazujete zajmodavcima da ste sposobni odgovorno otplaćivati kredit.

Ipak, prije nego što podnesete zahtjev za kredit, poželjno je uporediti razne ponude i informisati se o uslovima i troškovima. Miro Kredit AG vam je na raspolaganju kao pouzdan kreditni broker koji će vam pomoći da pronađete pravi kredit i pružiti podršku u svakom koraku procesa.

Koje vrste kredita postoje?

Zavisno od razloga podizanja kredita, na raspolaganju su vam različite vrste kredita. Za fizička lica su dostupni sljedeći krediti:

 1. Hipotekarni kredit: Hipoteke se koriste za finansiranje nekretnina, a sama imovina često služi kao kolateral. Pored toga, hipotekarni krediti općenito imaju duže rokove otplate od ostalih kredita.
 2. Lombardni kredit: Ovaj kredit omogućava deponovanje likvidnih sredstava poput hartija od vrijednosti kao kolateral za pozajmljivanje novca.
 3. Zajmovi: Zajmovi su opšti krediti koji se mogu koristiti u različite svrhe i često ih odobravaju banke ili finansijske institucije.
 4. Dozvoljeno prekoračenje: Dozvoljeno prekoračenje je ograničenje prekoračenja na tekućem računu koje omogućava da se premoste kratkoročni manjkovi likvidnosti.
 5. Kreditne kartice: Kreditne kartice su također jedna vrsta kredita gdje zajmoprimci imaju mogućnost plaćanja do određenog kreditnog limita, a otplata se vrši kasnije.
 6. Peer-to-peer kredit: Ovu vrstu kredita odobrava fizičko lice fizičkom licu bez uključivanja tradicionalnih finansijskih institucija.
 7. Lični kredit: Lične kredite odobrava banka ili finansijska institucija fizičkom licu i mogu se koristiti za opću potrošnju ili posebne projekte.

Postoje dalje podkategorije u ličnim kreditima:

 • Potrošački kredit: Potrošački kredit je lični kredit regulisan Zakonom o potrošačkom kreditiranju i koristi se isključivo za potrošačku potrošnju kao što je kupovina robe ili usluga.
 • Mali kredit: Izraz „mali kredit” je prilično neformalan, ali se često koristi za kredite s niskim iznosima.
 • Namjenski krediti za obrazovanje ili obuke: Među ličnim kreditima postoje posebni krediti koji se koriste u obrazovne svrhe poput obrazovanja ili osposobljavanja i ne potpadaju pod Zakon o potrošačkom kreditiranju.
 • Kredit za renoviranje: Posljednje, ali ne manje važno, tu je kredit za renoviranje, koji se koristi posebno za obnovu ili modernizaciju nekretnine kako bi se pokrili troškovi građevinskih radova.

Vrsta kredita za koji ćete se odlučiti uveliko zavisi od vaših finansijskih ciljeva, budžeta i ličnih razloga za podizanje kredita. Ipak, prije nego što se odlučite za određeni kredit, trebali biste se detaljno informisati i proučiti različite mogućnosti kredita. Kao kreditni broker, Miro Kredit AG uvijek ima pravo rješenje za finansiranje vaših potreba i zahtjeva.

Koliko kredita možete dobiti?

Posljednjih godina broj privatnih kredita je porastao, što je dovelo do povećanja duga. Možete se zapitati: Koliko kredita možete dobiti u Švajcarskoj istovremeno?

Mnogo je ljudi koji imaju više neizmirenih izvora dugova kao što su krediti, ugovori o lizingu, kreditne kartice i hipoteke. Međutim, zapravo ne postoji zakonski zahtjev za najveći broj kredita koje možete podići u Švajcarskoj. Zakon o potrošačkim kreditima samo kaže da je odobravanje kredita zabranjeno ako dovodi do prekomjerne zaduženosti (čl. 3. ZKP-a). Prema tome, savršeno je moguće uzeti nekoliko kredita.

Ako također želite podići nekoliko kredita, trebali biste razmisliti o njihovom kombinovanju u jedno rješenje. Na taj način možete dobiti povoljnije uslove poput niže kamatne stope i možda čak smanjiti stopu kredita.

Ipak je važno odgovorno postupati s kreditom i pobrinuti se da ukupan teret otplate svih kredita ne premašuje vaš budžet. Preveliki dug može dovesti do finansijskih problema i bitno uticati na vaš kreditni rejting. Zato biste trebali pažljivo pregledati svoje postojeće finansijske obaveze prije odluke da podižete dalje kredite.

5 dobrih razloga za podizanje kredita

Bilo da se radi o ispunjenju davno gajene želje, brzoj likvidnosti ili pokrivanju nepredviđenih troškova – podizanje kredita u Švajcarskoj je ponekad jednostavno neophodno. Preporučljivo je da se koriste usluge kreditnog brokera kako biste pronašli povoljan kredit koji najbolje odgovara vašoj situaciji. U nastavku smo sastavili neke od najboljih razloga za podizanje kredita.

1. Premošćavanje finansijskih uskih grla

Otprilike 34% svih Švajcaraca u prošlosti je podiglo lični ili online kredit – većina njih kako bi premostili finansijska uska grla. Neočekivani računi ili iznenadni troškovi za popravke koji premašuju vaš budžet tipičan su razlog za podnošenje zahtjeva za kredit. Ako je, recimo, automobil pokvaren, a potreban je za odlazak svaki dan na posao, lični kredit je rješenje problema.

Rješenje koje ne mora biti skuplje nego što je prijeko potrebno: Uz poređenje kredita koje vrši Miro Kredit AG, bezbrojne ponude za kredit u Švajcarskoj mogu se međusobno uporediti u najkraćem mogućem roku i može se pronaći zahtjev za kredit koji zadovoljava individualne zahtjeve u smislu finansiranja.

2. Finansijska obuka

Poznato je da se ulaganje u obrazovanje isplati. Zato se čini više nego isplativim finansirati svoje obrazovanje kreditom. Ovo je jedan od najčešćih razloga apliciranja za kredit, posebno među mlađima od 35 godina. To obično uključuje relativno visoke iznose kredita do 20.000 CHF.

Glavna prednost takvog kredita u Švajcarskoj je da se studenti i pripravnici mogu bolje fokusirati na svoje studije ili obuku i put do uspješnog završetka je lakši. Ovdje se posebno preporučuje podizanje kredita preko kreditnog brokera zbog često nižih primanja pripravnika i studenata.

3. Nema dodatnih naknada za posredovanje u kreditiranju

Mnogi potrošači strahuju da će morati plaćati dodatne naknade kada podnose zahtjev za kredit preko kreditnog brokera. Međutim, ova zabrinutost je neosnovana, jer član 35 Saveznog zakona o potrošačkom kreditu propisuje da se ne smiju naplaćivati naknade za dogovaranje ličnog ili online kredita. Ugledni kreditni brokeri, kao što je Miro Kredit AG, mogu se lako prepoznati po činjenici da ne naplaćuju nikakve naknade prilikom obrade zahtjeva za kredit niti zahtijevaju plaćanja unaprijed.

4. Nema negativnog uticaja na kreditnu ocjenu

Kreditno posredovanje ima još jednu prednost. ZEK bi registrovao višestruke zahtjeve i odbijanja za lični kredit ili online kredit konvencionalnim sredstvima i to bi negativno uticalo na ocjenjivanje. Banke su dužne u ZEK prijaviti svako apliciranje za kredit i svaki zahtjev za kredit. To može dovesti do naknadnih odbijanja, bez obzira što podnosilac zahtjeva ima besprijekoran kreditni rejting. S druge strane, kreditni broker unaprijed vrlo pažljivo provjerava zahtjeve kako bi izbjegao negativne unose.

5. Jednostavno apliciranje

Pronalaženje i podnošenje zahtjeva za odgovarajući kredit je veoma jednostavno zahvaljujući profesionalnom kreditnom brokeru kao što je Miro Kredit AG. Klijenti mogu koristiti naš kalkulator kredita od samog početka. Ovdje jednostavno unesete iznos kredita i željeni rok i nekoliko sekundi kasnije dobijete mjesečnu ratu za željeni lični kredit. Da se prijavite, trebate priložiti samo nekoliko dokumenata, kao što je najnovija platna lista.

Cijeli proces moguće je obaviti online i u kratkom vremenu, pa tako se sve može obaviti iz udobnosti vlastitog doma. Od tada nadalje, kreditni broker se brine o ostalom i šalje ponudu zahtjeva podnosiocu. Oni svojim bogatim iskustvom u području kreditiranja također doprinose i savjetuju klijente o ponudama koje su posebno povoljne.

Ovakvi savjeti su naročito korisni kada je u pitanju zamjena jednog ili više postojećih kredita za povoljniji. Kao zajmoprimac, možete uštedjeti mnogo novca i truda sa online kreditom ili ličnim kreditom konsolidovanjem postojećih obaveza, npr. s računa kreditnih kartica.

RAZLOZI ZA PODIZANJE KREDITA

Iskustvo se isplati

Iskusni kreditni brokeri kao što je Miro Kredit AG su u ovom poslu aktivni dugi niz godina i imaju odgovarajući visok nivo stručnosti u pogledu kredita iz Švajcarske. Zahvaljujući svom iskustvu u Miro Kreditu, oni detaljno poznaju kriterije banaka kada se radi o budžetu i odobrenjima i to znanje koriste u korist svojih klijenata.

Na primjer, postoje banke koje neće odobriti kredit bez obzira na solidan budžet i dobar kreditni rejting. Kreditni broker će zato samo nakon detaljne provjere poslati zahtjev direktno banci koja obećava najbolje šanse za uspjeh.

Također će znati kako se budžet podnosioca zahtjeva može optimizirati da bi se dodatno povećale šanse za pozitivnu odluku o kreditu. Na primjer, može se uzeti u obzir plata partnera ili se mogu navesti stvarni mjesečni troškovi, čime se omogućava veća naknada. To zauzvrat rezultira većim iznosom kredita ili nižim kamatama, jer banka prepoznaje manji kreditni rizik.

Primer kalkulacije privatnog kredita:
Primer kalkulacije privatnog kredita:

Iznos kredita: CHF 10.000 bez osiguranja. Period otplate: 12 meseci

Kamata (ukupni troškovi) iznosi između CHF 240,50 i CHF 574,25. Efektivna kamatna stopa 4,5% – 11,95%. Moguć period otplate kredita od 12 do 120 meseci

Naknada za obradu: CHF 0.-. Odobravanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3. Zakona o nelojalnoj konkurenciji – UWG)