Kredit za modernizaciju

Ako želite da modernizujete svoj dom ili morate da izvršite radove na renoviranju, ovo može da predstavlja veliko finansijsko opterećenje. Posebno ako je na vašoj kući neophodno hitno renoviranje, za vas ovo finansiranje iz sopstvenog džepa može predstavljati veliki izazov.

Modernizacija može biti potrebna kako bi se povećala udobnost stanovanja u vašem domu i kako bi se povećala vrijednost vaše nekretnine. Pa ipak, finansijska sredstva često nisu odmah na raspolaganju za ovakve projekte. Ovde sad nastupa kredit za modernizaciju kompanije Miro Kredit AG, koji vam može pomoći u tome da svoje planove za modernizaciju sprovedete u dijelo.

Kredit za modernizaciju

Šta je kredit za modernizaciju?

Što se tiče kredita za modernizaciju – koji se naziva i kredit za renoviranje ili hipoteka za renoviranje – radi se o privatnom kreditu, koji vama kao vlasniku neke nekretnine u Švajcarskoj nudi finansijsku pomoć za projekte renoviranja i modernizacije. Kredit na rate se, na primer, može koristiti za preuređenje kupatila, instalaciju novog sistema za grijanje ili obnovu krova.

Shodno tome, pozajmicu možete koristiti specijalno za renoviranje, saniranje ili modernizaciju svoje nekretnine. Po pravilu, za takvu jednu hipoteku za renoviranje postoji minimalan iznos i jedan maksimalan iznos, u visini od, na primer, CHF 50.000 do CHF 500.000.

Bitna prednost kredita za modernizaciju u tome je što banke korisnicima kredita često odobravaju bolje uslove. Profitiraćete, na primer, od nižih kamata ili ćete dobiti druge atraktivne ponude za kredit, ako uzmete neki veći kredit i pritom dokažete da ste vlasnik stana.

Da li postoje određeni preduslovi?

Da biste mogli da kod kompanije Miro Kredit AG zatražite kredit za modernizaciju, morate da obezbijedite da za ovo ispunjavate neophodne preduslove. S jedne strane trebalo bi da izbijegavate prezaduženje. Ovo je posebno važno kad se radi o kreditu za modernizaciju, budući da se vlastiti dom eventualno takođe finansira. Pored ovoga, da biste zatražili i dobili kredit za modernizaciju morate da ispunjavate sledeće preduslove:

 • Kreditna sposobnost: U načelu, za bilo koju vrstu finansiranja morate da dokažete svoju kreditnu sposobnost. Uz pomoć vaših podataka proveravamo da li ste u stanju da otplatite pozajmicu za modernizaciju po utvrđenim uslovima. Pored ostalog, ovo uključuje provijeru stanja vaših prihoda i vašu finansijsku situaciju.
 • Dokaz o vlasništvu: Dodatno, morate dokazati da ste pravosnažni vlasnik nekretnine koja treba da se modernizuje. Tek tada možete da zatražite kredit za modernizaciju. Kao dokaz ovdje je već dovoljan vaš ugovor o hipoteci.

Ovako podnosite zahtjev za kredit za modernizaciju

Podnošenje zahtjeva za kredit za modernizaciju kod kompanije Miro Kredit AG u Švajcarskoj zaista je jednostavan postupak. Uz pomoć našeg kalkulatora za izračunavanje kredita za modernizaciju imate mogućnost da pozajmicu prilagodite svojim individualnim mogućnostima i potrebama i da podnesete neobavezujući upit za kredit.

 1. Odabiranje iznosa kredita: Prvo možete da odaberete željenu visinu i period otplate svog kredita za modernizaciju. Zahvaljujući kalkulatoru za izračunavanje kredita za modernizaciju odmah dobijate transparentan pregled o visini mjesečnih rata zajedno s troškovima kamate. Time još i prije sklapanja ugovora o kreditu dobijate neobavezujuću ponudu za kredit.
 2. Prilagođavanje perioda otplate: Da biste mjesečne rate prilagodili svom budžetu, možete da odaberete period otplate kredita za modernizaciju u skladu sa svojim ličnim potrebama. U načelu važi: što je duži period otplate, to je niža mjesečna rata. Međutim, trebalo bi da vodite računa o tome da su troškovi kamate kod dužih perioda otplate veći.
 3. Podnošenje zahtjeva: Čim se odlučite za pozajmicu za modernizaciju kod kompanije Miro Kredit AG, možete da podnesete svoj zahtjev za kredit. Njega sasvim jednostavno možete onlajn da popunite, pri čemu ćete navesti svoje lične podatke kao i informacije o svojoj finansijskoj situaciji. Pomoću vaših dodatno podnijetih dokumenata možemo da provjerimo vaš bonitet kako bismo vam odobrili željeni kredit.
 4. Slanje zahtjeva za kredit: Sad još morate da pošaljete zahtjev za kredit koji ste popunili.
 5. Odobravanje kredita i potpisivanje ugovora o kreditu: Po uspješnoj provjeri boniteta dobijate i pozitivnu odluku o dobijanju svog kredita za modernizaciju. Na kraju morate još samo da potpišete ugovor o kreditu i već možete da počnete sa modernizacijom svoje nekretnine!

Koliko traje odobravanje kredita?

Trajanje odobravanja kredita kod kompanije Miro Kredit AG može da varira u zavisnosti od vašeg individualnog slučaja. Po pravilu, ovo međutim traje jedan do dva radna dana, dok se vaš zahtjev za kredit ne obradi u potpunosti i dok se ne odobri. Da bi se postupak ubrzao, trebalo bi da vodite računa o tome da sva neophodna dokumentacija u potpunosti postoji prilikom podnošenja zahtjeva za kredit.

Ukoliko podnosite zahtjev za kredit za modernizaciju u visini ispod CHF 80.000, pored ovoga morate da vodite računa o tome da po švajcarskom Zakonu o potrošačkim kreditima postoji rok čekanja od 14 dana za isplatu. Ovaj rok ne važi ako je iznos kredita iznad CHF 80.000. U ovom slučaju možemo da vam isplatimo pozajmicu za modernizaciju već u roku od 1 do 2 radna dana.

U čemu je razlika između finansiranja hipoteke i kredita za modernizaciju?

Pojmovi finansiranje hipoteke i kredit za modernizaciju se često koriste kako bi se opisale različite vrste finansiranja nekretnine. Pritom je važno da znate u čemu je razlika između ove dvije vrsta finansiranja.

Klasična finansiranja gradnje se odnose na finansiranje novogradnje ili kupovinu nekretnine. Na ovaj način, finansiranje gradnje služi za to da vam omogući sticanje sopstvenog doma ili da se finansira izgradnja nove kuće. Sredstva po osnovu finansiranja gradnje se po pravilu koriste samo za to da se pokrije kupoprodajna cena nekretnine ili da se finansira izgradnja. Otplata se vrši tokom dugoročnog perioda i često može trajati više decenija.

Nasuprot tome, kredit za modernizaciju je osmišljen specijalno za radove na renoviranju ili modernizaciji na nekoj postojećoj nekretnini. S kreditom za modernizaciju možete, kao vlasnik, dobiti finansijsku pomoć kako biste poboljšali svoju stambenu situaciju a da ne stičete novu nekretninu. Ovo može uključivati modernizaciju kupatila, renoviranje kuhinje, instalaciju novog sistema grijanja ili druga poboljšanja. Suprotno od finansiranja gradnje, u slučaju kredita za modernizaciju većinom se radi o manjem iznosu kredita, koji se otplaćuje tokom kraćeg perioda.

Kredit za modernizaciju: bitne prednosti i nedostaci

Uzimanje kredita za modernizaciju može imati kako prednosti tako i nedostatke. U prednosti spadaju finansijska pomoć prilikom unaprijeđenja vašeg doma, mogućnost da se poveća komfor stanovanja i da se vrijednost vaše nekretnine poveća. Uzimanjem kredita kod kompanije Miro Kredit AG možete da sprovedete radove na modernizaciji koje inače možda ne biste mogli da sebi priuštite. Dalje, kamate na kredite za modernizaciju po pravilu su niže nego kod ostalih pozajmica, budući da su osigurane povećanjem vrijednosti nekretnine. Dodajmo tome da kod kredita za modernizaciju nema eventualnih troškova za procijenu sopstvenog doma niti troškova za povećanje hipotekarne zabilježbe.

S druge strane trebalo bi da budete svjesni toga da uzimanje kredita za modernizaciju povlači za sobom dodatna mjesečna opterećenja. Otplata kredita zahteva pažljivo planiranje budžeta kako bi se obezbijedilo da možete da ispunite svoje finansijske obaveze. Zbog toga bi trebalo da precizno provjerite troškove kredita, da viješto odaberete period otplate i da provjerite da li pozajmica za modernizaciju odgovara vašoj finansijskoj situaciji.

Kada se isplati kredit za modernizaciju?

U načelu, kredit za modernizaciju isplati se uzeti onda kada imate konkretne planove za unapređenje svoje nekretnine. Ovo može uključivati renoviranje, energetsku sanaciju ili modernizaciju.

Ako će se ovim radovima doprineti tome da se poboljša komfor stanovanja, da se smanji potrošnja energenata ili da se poveća vrijednost vaše nekretnine, kredit za modernizaciju može da bude jedna svrsishodna investicija. Na taj način kredit za modernizaciju može da bude jedna praktična opcija ako nemate odmah na raspolaganju finansijska sredstva za planirane radove.

Zbog ovoga se isplati uzeti kredit za modernizaciju

Šta sve potpada pod kredit za modernizaciju?

Po pravilu, u potpunosti ste slobodni što se tiče korišćenja kredita za modernizaciju. Ovo znači da pod kredit za modernizaciju potpada mnoštvo projekata za modernizaciju i renoviranje vaše nekretnine.

 • Sanitarne instalacije: Modernizacija kupatila i toaleta, instalacija novih sanitarnih uređaja ili obnavljanje cevovoda.
 • Sistemi grijanja i ventilacije: Zamjena ili unaprijeđenje grijanja, instalacija toplotnih pumpi ili unaprijeđenje ventilacije.
 • Energetska efikasnost: Mjere uštede energije kao što su montaža izolacije, zamjena prozora i vrata ili implementiranje solarnih postrojenja.
 • Renoviranje kuhinje: Modernizacija kuhinjskih prostorija, uključujući nove uređaje i namještaj.
 • Saniranje krova: Obnova ili opravka krova.
 • Električne instalacije: Modernizacija električnih sistema i instalacija novog osvijetljenja ili sigurnosnih uređaja.
 • Unutrašnja izgradnja: Preuređenje unutrašnjih prostorija kao što je redizajniranje dnevnih ili spavaćih soba.

Poreski učinci modernizacije

Kada podnosite zahtjev za kredit za modernizaciju kod kompanije Miro Kredit AG, kao i kod svakog drugog kredita nastaju kamata i kamatna stopa. Pritom, međutim, imate jednu ključnu poresku prednost: Kao privatno lice, u Švajcarskoj imate mogućnost da kamate na dugovanje plaćene u fiskalnoj godini do iznosa od maksimalno CHF 50.000 odbijete od svojih oporezivih prihoda kako kod saveznog poreza tako i kod kantonalnog poreza na dohodak. Međutim, treba da vodite računa o tome da se od poreza zaista mogu odbiti samo kamate a ne i otplata glavnice.

Pored ovoga, i same modernizacije vaše nekretnine mogu imati poreske olakšice. One se, na primer, mogu odobriti u obliku odbitaka ili umanjenja poreza za energetski efikasne modernizacije ili radove na saniranju. Da biste saznali više o poreskim posledicama modernizacije, treba da se informišete o aktuelnim poreskim regulativima u svom kantonu i eventualno da iskoristite profesionalno savjetovanje.

Saveti za uspješno finansiranje renoviranja

Za uspješno finansiranje renoviranja potrebno je pažljivo planiranje budžeta i rokova. Ispravnim planiranjem možete obezbediti da vaš projekat ostane u okviru budžeta i da blagovremeno bude završen. Istovremeno se projektom postižu i željeni rezultati. Zbog toga bi prilikom finansiranja renoviranja trebalo da obratite pažnju na nekoliko saveta.

Planiranje budžeta i rokova

 1. Određivanje budžeta: Prvo bi trebalo da izradite detaljan budžet za svoj projekat renoviranja. Pritom treba da uzmete u obzir sve troškove koji će nastati, uključujući materijal, troškove rada, građevinske dozvole i nepredviđene izdatke. Realan budžet je ključan da bi se izbegli problemi i konačno da bi se odabrao odgovarajući iznos kredita.
 2. Prikupljanje proračuna troškova: U okviru modernizacije, renoviranja ili saniranja svrsishodno je da se od različitih zanatlija ili građevinskih firmi prikupi više proračuna troškova kako bi se dobile najbolje cijene za potrebne usluge. Ovde, međutim, ne treba da vodite računa samo o cijeni već i o kvalitetu rada i pouzdanosti.
 3. Izrada plana rokova: Ako je to moguće, izradite detaljan plan rokova za svoj projekat renoviranja kojim će se obuhvatiti sve faze i koraci. Ovaj plan rokova treba da bude realan i da istovremeno sadrži dovoljno manevarskog prostora za eventualna kašnjenja.
 4. Provijeravanje opcija finansiranja: Čim saznate koliko će otprilike koštati modernizacija, već možete da istražujete odgovarajuću opciju za finansiranje. Pored kredita za finansiranje podrazumijeva se da možete koristiti i sopstveni kapital od ušteđevina. Odaberite onu opciju za finansiranje koja najbolje odgovara vašim finansijskim ciljevima i potrebama.
 5. Proveravanje kreditne sposobnosti: Prije nego što zatražite kredit, proverite svoju kreditnu sposobnost. Na taj način vam dobar bonitet može pružiti bolje uslove.
 6. Rezerve za nepredviđene izdatke: Kao kod svakog građevinskog projekta trebalo bi da obezbedite da vam na raspolaganju budu dodatna sredstva za neočekivane troškove. Projekti renoviranja često mogu naići na nepredviđene probleme, zbog toga se savjetuje da imate finansijske rezerve.
 7. Profesionalno savjetovanje: Ako niste sigurni kako bi trebalo da finansirate svoj projekat renoviranja, možete se obratiti kompaniji Miro Kredit AG u cilju profesionalnog savjetovanja. Pri tome ćemo vam pomoći da odredite najbolje mogućnosti finansiranja za svoje potrebe i da izradite realan plan finansiranja.

Dobijanje državne subvencije za saniranje kuće

Ako je modernizacijom vaše nekretnine obuhvaćeno energetsko saniranje, trebalo bi da proverite svoje mogućnosti koje se odnose na državnu subvenciju za saniranje kuće. U Švajcarskoj postoje mnogostruke subvencije za mjere energetske modernizacije u objektima koje nude kako savezna država tako i pojedini kantoni.

Od 2017. godine se primjenjuje usaglašeni model subvencija 2015 (HFM 2015), kod kojeg savezna država subvencioniše 18 mjera s jednim jedinstvenim iznosom. Kantoni mogu da izvrše odabir iz ovog kataloga mjera i da utvrde individualna težišta.

Ove mogućnosti postoje

 1. Subvencije za pojedinačne mjere: Kao vlasnik nekretnine imate mogućnost da od strane države budete subvencionisani za obnovu grijanja. Tako u međuvremenu većina kantona nudi subvencije za ekološki prihvatljivo i efikasno grijanje – između ostalog i grijanje na pelet i toplotne pumpe. Finansijski se može subvencionisati i izolacija objekta.
 2. Subvencije za kompletno saniranje: Ako u okviru energetskog saniranja ispunjavate jedan od dva energetska standarda, takođe možete dobiti subvenciju. Prilikom ovoga možete da birate između državnog sertifikata o energetskoj efikasnosti (GEAK) ili Minergie standarda.
 3. Isplate bonusa: Možete imati pravo na isplate bonusa ako ste sproveli naročito efikasne mere u okviru saniranja, a koje su u skladu sa direktivama GEAK ili Minergie.

Česta pitanja

 • Kolike su kamate na kredit za modernizaciju?

  Kamate na kredit za modernizaciju mogu da variraju u zavisnosti od banke. Kod nas možete pronaći kredite s povoljnom kamatom već od efektivne kamatne stope od 4,5 procenata pa do 11,95 procenata.
 • Da li su krediti za modernizaciju povoljniji?

  Da, po pravilu su pozajmice za modernizaciju zbog sigurnosti kroz nekretninu koja se modernizuje često povoljniji. Međutim, rentabilnost nekog kredita za modernizaciju uveliko zavisi od kreditne sposobnosti, uslova kredita i aktuelnih tržišnih kamata.
 • Šta se dešava ako neko ne može vratiti kredit?

  Ako biste imali poteškoće da vratite kredit, ovo može dovesti da ozbiljnih finansijskih posljedica. Međutim, mi vam nudimo troškovno ekonomično osiguranje rata, kojim ste osigurani u slučaju neočekivanih događaja kao što su bolest, nesreće ili iznenadan gubitak zaposlenja.
 • Koliko se brzo dolazi do kredita za renoviranje?

  Po pravilu, kredit za renoviranje vašeg doma dobijate u najkraćem roku nakon podnošenja zahtjeva. Vodite, međutim, računa o tome da se moramo pridržavati zakonskog roka za isplatu od 14 dana prije nego što dobijete novac na svom računu. Kod kredita iznad CHF 80.000, međutim, iznos kredita koji vam je potreban možemo odmah da isplatimo.
Miro Kredit Švajcarska - Zaključak

Zaključak

Svejedno da li želite da obnovite grijanje, renovirate kuhinju ili da sanirate kupatilo, kreditom za modernizaciju kompanije Miro Kredit AG osigurano je finansiranje vaših planova modernizacije. Mudrim planiranjem budžeta i roka kao i dobrim finansiranjem osiguravate da možete uspješno da realizujete svoj projekat a da ne morate pritom da brinete o finansijama. Informišite se sada o našoj ponudi za pozajmice za modernizaciju i brzo otpočnite sa modernizacijom svoje nekretnine!

Primer kalkulacije privatnog kredita:
Primer kalkulacije privatnog kredita:

Iznos kredita: CHF 10.000 bez osiguranja. Period otplate: 12 meseci

Kamata (ukupni troškovi) iznosi između CHF 240,50 i CHF 574,25. Efektivna kamatna stopa 4,5% – 11,95%. Moguć period otplate kredita od 12 do 120 meseci

Naknada za obradu: CHF 0.-. Odobravanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3. Zakona o nelojalnoj konkurenciji – UWG)