Unsere Tipps für eine niedrigere Kreditrate

Naši saveti za nižu ratu kredita

Uzimanje kredita može da optereti Vaš mesečni budžet i samim tim umanji Vašu finansijsku sigurnost. Medjutim niže mesečne rate i duži period otplate kredita mogu Vam pomoći da do toga ne dodje. U nastavku Vam dajemo savete kako da smanjite ratu kako bi Vam ostalo više novca u mesecu na raspolaganju.

1. Produženo vreme otplate kredita

Najjednostavniji način da smanjite mesečnu ratu je da produžite period otplate kredita. U ovom slučaju nudi Vam se fleksibilnost da možete ranije da otplatite kredit a nikako kasnije. Iznos kredita se na ovaj način deli na više rata, tako da Vam mesečno ostaje veći iznos na raspolaganju. Kroz poboljšanje finansijske sposobnosti smanjujete rizik od teškoća prilikom plaćanja rata. Iz ovoga proizilazi mogućnost ranije otplate kredita. Ukoliko u medjuvremenu dobijete povišicu ili neku uplatu i ranije otplatite kredit smanjićete i celokupne troškove kamate.

2. Otkupiti kredit ili povezati više kredita u jedan

Ova opcija se naročito isplati kad kamatne stope počnu da opadaju. Kod zaključivanja dugoročnih ugovora, u slučaju opadanja kamatnih stopa, naročito može biti korisno otkupiti tekući kredit odnosno zameniti ga novim. Uz to može doći do smanjenja kamatnih stopa i od strane zakonodavnog tela. Tako je u Švajcarskoj 2016. godine došlo do opadanja kamatne stope sa 15% na 10%. Ova metoda naročito ima smisla ukoliko postoji više ugovora o kreditu koji se mogu povezati u jedan. Kroz konsolidaciju kredita, potrošači dobijaju bolji pregled što znači da mogu bolje da planiraju svoj mesečni budžet i istovremeno da uštede na kamati.

Kamatna stopa u Švajcarskoj zavisi od boniteta odnosno od kreditne sposobnosti potrošača. Ukoliko se bonitet u toku vremena trajanja kredita poboljša, otvara se mogućnost za dobijanje bolje ponude. Podnošenje novog zahteva može se isto tako isplatiti u vreme kad su niže kamatne stope ili ukoliko se Vaša finansijska situacija znatno poboljša odnosno ukoliko dobijete povećanje plate. Ono što je posebno isplativo je otplata kreditnih kartica kroz privatni ili online kredit. Kamate kod kreditnih kartica se kreću u čitavoj Švajcarskoj do skoro 12% a aktuelna minimalna kamatna stopa kod privatnog kredita 4,5%. Ovde se naročito isplati otkupljivanje kreditnih kartica.

3. Uporedjivanje ponuda za kredit

U moru ponuda za kredit teško je baš sve obuhvatiti i sagledati. Mnogobrojne banke nude različite kamate, periode otplate kao i iznose kredita koji se odobravaju kod jednog online kredita. Poredjenje svih ponuda bilo bi uzaludno jer stalno dolaze nove ponude dok se stare menjaju i povlače sa tržišta. Odlučujuće medjutim kod dobijanja odredjenih uslova kredita je u stvari bonitet potrošača. Neko ko podnese zahtev kod više banaka odjednom rizikuje da dobije negativni skoring, jer prečesto podnošenje zahteva kao i svaka odbijenica se registruje u centralnom kreditnom birou.

U tako jednoj situaciji je najbolje da se obratite za profesionalnu pomoć i dobijete korisne savete. Miro Kredit AG Vam nudi svoje usluge kod posredovanja i dobijanja željenog kredita duži niz godina. Na raspolaganju Vam stoji i jedan kreditni kalkulator lak za korišćenje pomoću koga možete da vršite pretragu i dodjete do odgovarajuće ponude. Dovoljno je samo navesti željeni iznos kredita i uneti period otplate i automatski će Vam biti prikazana visina mesečne rate i celokupni iznos.

4. Krediti za vlasnike kuća ili stanova

Svako ko ima kuću ili stan u vlasništvu ima i bolju kreditnu sposobnost odnosno bonitet. U ovakvim slučajevima su moguće kamatne stope niže od 5% i shodno tome su niže i rate kredita jer se iznos kredita za otplatu smanjuje. Ukoliko žele da podnesu zahtev za privatni kredit, vlasnici nekretnina ne moraju da iniciraju upis u zemljišne knjige kao ni da plate taksu za hipotekarni ugovor. Zbog toga je privatni kredit, najviše kod malih i srednjih investicija najjeftiniji kredit u Švajcarskoj kod koga su moguće i niske mesečne rate.

5. Osiguranje kredita

Dobrovoljno osiguranje kredita nudi kako banci tako i potrošačima dodatnu zaštitu od nemogućnosti plaćanja rata kredita. Bilo da se radi o gubitku posla, iznenadnoj bolesti ili nesposobnosti za rad, osiguranje kredita u tim slučajevima preuzima plaćanje mesečnih rata. Ovo ne utiče negativno na bonitet potrošača, a prilikom apliciranja za kredit može se sa bankom o tome i pregovarati da mesečne rate budu niže odnosno povoljnije.