Kreditni status (rejting)

Treba vam finansijska injekcija pa razmišljate o zajmu? Miro Kredit AG u ponudi ima brojne mogućnosti kreditiranja, od klasičnih privatnih kredita do kredita za renoviranje i adaptaciju.

Ipak, vaša kreditna sposobnost i kreditni status (rejting) predstavljaju osnovne preduslove za odobravanje zajma. Oboje se pažljivo provjerava u sklopu kreditne provjere kako bi se osiguralo da kredit ne predstavlja prevelik zalogaj i da ga možete s lakoćom otplatiti. Koje se informacije temeljno „češljaju” prilikom provjere u kreditnom birou i kako možete unaprijediti svoju kreditnu sposobnost? Pročitajte u članku pred vama.

Kreditni status (rejting) ➤ Koliko je važan kreditni status

Šta se provjerava pri podnošenju zahtjeva za kredit?

Bez obzira na to podnosite li zahtjev za kredit na rate, kredit za kupovinu automobila ili kredit za renoviranje: svaki put kada podnesete zahtjev za kredit bivate podvrgnuti temeljnoj provjeri. Ova provjera tvori osnov za odobravanje svih potrošačkih kredita u Švajcarskoj i stoga ima presudan značaj. Njome se određuje hoće li vam biti odobren potrošački kredit i pod kojim uslovima. Iznos, rok otplate i kamatna stopa zajma utvrđuju se tek nakon analize vaših podataka i platežne sposobnosti.

Provjera u kreditnom birou sastoji se iz dva glavna dijela: provjera kreditne sposobnosti i bonitetne ocjene. Provjerom se osigurava podnošljivost finansijskog tereta za vas kao uzimaoca zajma i na najmanju se mjeru svodi rizik po finansijsku ustanovu ili banku.

Razmatranje zahtjeva za kredit jeste temeljan postupak kojim se osigurava podnošljivost finansijskog tereta za podnosioca zahtjeva i maksimalno se smanjuje rizik za davaoca. Ulogu igra nekoliko činilaca:

Kreditna sposobnost

Kreditna sposobnost odnosi se na osnovnu prikladnost podnosioca zahtjeva da uzme kredit. Provjera kreditne sposobnosti u skladu sa švajcarskim Zakonom o potrošačkim kreditima (KKG) služi da se spriječi prezaduživanje uzimaoca kredita zbog njegovog odobravanja. Konkretno se provjerava da li kao uzimalac kredita ispunjavate uslove i možete da zaključite pravno obavezujuće ugovore o kreditu, tako što ste postali punoljetni.

Također se provjerava da li vam finansijska situacija dozvoljava da otplatite zajam na vrijeme. U tu svrhu vrši se detaljna provjera mjesečnih prihoda nakon odbitka fiksnih troškova i izdataka. U slučaju potrošačkih kredita obično se vrši standardizovan proračun budžeta kojim se utvrđuje maksimalni iznos kredita. Proračunom budžeta obično se obuhvataju sljedeći troškovi:

 • troškovi stanovanja
 • porezi i troškovi zdravstvenog osiguranja
 • postojeće platne obaveze
 • neoporezivi dio zarade
 • troškovi alimentacije i izdržavanja koje plaćate
 • troškovi prevoza do posla i nazad

Svi ovi troškovi i fiksni izdaci porede se sa vašim mjesečnim prihodima iz svih izvora kako bi se utvrdio vaš budžet.

Vaša kreditna sposobnost stoga je povezana sa zakonski utvrđenim minimalnim zahtjevima koje morate ispuniti. Osim punoljetnosti također morate biti sposobni da vratite zajam, uključujući kamatu, u roku od 36 mjeseci. Iako morate da ispunite ovaj zahtjev, možete da ugovorite duži rok otplate sa povjeriocem.

Kreditni status (rejting)

Pored kreditne sposobnosti i vaš kreditni status (kreditni rejting) predstavlja odlučujući preduslov za odobravanje zahtjeva za kredit. Provjera kreditne sposobnosti ide i korak dalje i obuhvata ličnu pouzdanost. Konkretno se procjenjuju vaš platni moral i vaša spremnost za plaćanje.

Stoga se provjerom kreditne sposobnosti utvrđuje vjerovatnoća vaše spremnosti za blagovremenu otplatu iznosa kredita i povezanih troškova, uključujući kamatu i naknade. Ipak, procjena se ne temelji samo na vašoj spremnosti za plaćanje, već se njome uzimaju u obzir i drugi činioci kao što su boravišni status i dužina boravka u Švajcarskoj, vaša starosna dob, nacionalna pripadnost i broj promjena mjesta prebivališta.

Povjerioci se koriste različitim izvorima informacija i načinima kako bi provjerili vaš platni moral. Iako baze podataka o kreditnoj sposobnosti spoljašnjih pružalaca usluga, npr. Kreditni biro (ZEK), služe kao važan izvor, poslovni podaci također mogu poticati iz drugih kreditnih agencija kao što su Intrum Justitia AG, crif AG ili Creditreform. Na osnovu prikupljenih podataka obavlja se analiza koja pokazuje uzajamne odnose između vaših ličnih podataka i historijskih kreditnih iskustava, čime povjerilac stiče uvid u vašu kreditnu sposobnost.

Šta je ZEK i šta on radi?

ZEK (švajcarski Kreditni biro) jeste sveobuhvatna švajcarska baza podataka o kreditnoj sposobnosti koja ima značajnu ulogu u provjeri nečije kreditne sposobnosti. U njoj se prikupljaju i čuvaju svi pozitivni i negativni izvještaji iz vaše kreditne historije. Na ovaj način kreditne ustanove stiču sveobuhvatan uvid u finansijske obaveze koje ste već izmirili a koje možda niste.

Kreditna historija posebno je važna pri odobravanju zajmova, jer povjeriocima nije dozvoljeno da odobravaju potrošačke kredite ako bi to dovelo do prezaduživanja. Dakle, provjera kreditne sposobnosti ne služi samo da zaštiti povjerioce, već i uzimaoce kredita sprečava da se previše finansijski opterete.
U nekim slučajevima ZEK također može sadržati netačne podatke. Tada se treba obratiti ZEK-u sa zahtjevom da se obriše netačan podatak jer to može ugroziti odobravanje zajma. Samo kada je vaš kreditni rejting dobar možete dobiti najbolje uslove. ZEK omogućava precizno ocjenjivanje vaše kreditne sposobnosti pa vam tako pomaže u donošenju odgovornih odluka.

5 kriterija za ocjenjivanje kreditne sposobnosti

Kako se kreditna sposobnost može poboljšati?

Kreditna sposobnost ima poslednju riječ pri odobravanju kredita. Ako se provjerom utvrdi da imate nizak kreditni status, možda vam zajam uopšte ne bude odobren. Međutim, ništa nije uklesano u kamenu, pa svakako imate priliku da poboljšate svoj kreditni rejting.

Uz odličan kreditni rejting ne samo raste vjerovatnoća da vam zajam bude odobren, već i pod boljim uslovima. Na raspolaganju su vam sljedeće mogućnosti za poboljšanje rejtinga:

 1. Redovno plaćanje: Ključno je blagovremeno izmirivati račune i rate kredita. Izbjegavajte docnju u plaćanju kako biste imali besprijekoran platni moral.
 2. Smanjite dugovanja: Smanjite postojeća dugovanja redovnim plaćanjima. Niži stepen zaduženja znači bolje lične finansijske prilike i povjeriocima signalizira vašu sposobnost servisiranja dugova.
 3. Ispravite nepravilnosti: Redovno provjeravajte da li ima grešaka ili nepravilnosti u kreditnim izvještajima. Ako utvrdite bilo kakve nepravilnosti, zatražite da budu ispravljene.
 4. Dugoročno finansijsko planiranje: Dobrim finansijskim planiranjem pokažite kako držite izdatke pod kontrolom. Tako možete povoljno uticati na ocjenu vaše kreditne sposobnosti.
 5. Nemojte tražiti previsoke zajmove: Izbjegavajte podnošenje bespotrebnih zahtjeva za kredit. Svaki zahtjev za kredit ostavlja trag u ličnoj kreditnoj historiji. Nekoliko uzastopnih zahtjeva u kratkom roku može biti protumačeno kao finansijska nesigurnost.

Šta ako niste kreditno sposobni?

Ako rezultat provjere kreditne sposobnosti bude negativan, zajam vam neće biti odobren. Odbijeni zahtjevi evidentiraju se u Kreditnom birou (ZEK) i ostaju na raspolaganju dvije godine. Kako ova evidencija pri ponovnom podnošenju zahtjeva za kredit može negativno uticati na provjeru kreditne sposobnosti, u načelu se savjetuje izbjegavanje podnošenja zahtjeva sa malim izgledima da budu odobreni.

Kako biste bolje procijenili ličnu finansijsku situaciju, samostalno obavite provjeru budžeta prije podnošenja zahtjeva za kredit. Tako ćete blagovremeno utvrditi finansijske probleme i značajno uvećati izglede za uspješnu provjeru lične kreditne sposobnosti.

Česta pitanja

 • Šta spada u provjeru kreditne sposobnosti?

  Kreditna sposobnost obuhvata stabilne prihode, pozitivan platni moral, nizak stepen zaduženja i blagovremeno izmirivanje obaveza. Pored spremnosti za plaćanje sve navedeno doprinosi boljem kreditnom rejtingu.

 • Kada se smatra da je neko kreditno sposoban?

  Smatra se da ste kreditno sposobni ako imate dobar kreditni status, čime dokazujete da niste suviše zaduženi i da možete izmirivati svoje finansijske obaveze. U kreditnu sposobnost još se ubrajaju redovni prihodi, što znači da ispunjavate opšte zahtjeve za odgovorno zaduživanje.

 • Šta znači lična kreditna sposobnost?

  Lična kreditna sposobnost odnosi se na mjeru vaše pouzdanosti i sposobnosti otplate zajma. Utvrđuje se na osnovu činilaca poput finansijske stabilnosti, pozitivnog platnog morala i sveukupno dobre finansijske situacije.

 • Kako se određuje kreditna sposobnost?

  Kreditna sposobnost određuje se provjerom. Provjera se vrši neposredno po podnošenju zahtjeva kako bi se utvrdilo ispunjavate li propisane kriterije kreditne sposobnosti za uzimanje i otplate zajma banci.

Miro Kredit Švajcarska - Zaključak

Zaključak

Kreditna sposobnost uzimaoca kredita presudna je pri odobravanju zajma. Svi povjerioci vrše provjeru kreditne sposobnosti prije odobravanja zajma, kako bi se uvjerili da možete izmirivati svoje obaveze. Povrh toga, svoj kreditni rejting možete ojačati kako biste povećali izglede da vam budući zahtjevi za kredit budu odobreni i ostvarili planove.

Primer kalkulacije privatnog kredita:
Primer kalkulacije privatnog kredita:

Iznos kredita: CHF 10.000 bez osiguranja. Period otplate: 12 meseci

Kamata (ukupni troškovi) iznosi između CHF 240,50 i CHF 574,25. Efektivna kamatna stopa 4,5% – 11,95%. Moguć period otplate kredita od 12 do 120 meseci

Naknada za obradu: CHF 0.-. Odobravanje kredita je zabranjeno ako dovodi do prezaduživanja (čl. 3. Zakona o nelojalnoj konkurenciji – UWG)