Gemeinsam zu besseren Konditionen: Kreditaufnahme für Paare

Krediti za parove

Ukoliko uzmete kredit zajedno sa partnerom postoji veća sigurnost da ćete moći redovno otplaćivati mesečne rate, imaćete bolji kreditni bonitet i dobiti povoljnije uslove. Postoje dobri razlozi da zajedno sa partnerom podnesete zahtev za kredit. U nastavku teksta ćemo Vam objasniti koje su to prednosti ukoliko zajedno uzmete kredit i na šta treba da obratite pažnju.

Bolji bonitet za više kreditne sposobnosti

Bankama je potreban minimalni nivo kreditne sigurnosti da bi mogle odobriti kredit. Najbitnija stvar za banku ovde je u stvari kreditna sposobnost podnosioca zahteva. Na ovaj način dobijamo informacije o kreditnoj sposobnosti potrošača i njegovoj mogućnosti redovnog otplaćivanja kredita u skladu sa ugovorenim uslovima. Ukoliko bonitet podnosioca zahteva nije najbolji, u većini slučajeva se predlaže da se zahtev podnese zajedno sa partnerom ako naravno partner ima bolji bonitet. Na taj način skupljate poene i imate bolju kreditnu sposobnost. Podnosioc zahteva kome se kredit zbog negativnog boniteta ne odobri, može ipak povećati šanse za kredit ukoliko podnese zahtev zajedno sa partnerom. Svedno je da li se radi o privatnom ili online kreditu. Kod uzimanja kredita u Švajcarskoj ova mogućnost uvek postoji kod podnošenja zahteva i postoji opcija da se izabere koliko potrošača želi da uzme kredit. Na ovaj način se ispituju podaci oba podnosioca bilo da podnesete zahtev direktno u filijali ili online.

Privatni krediti za parove: prednosti koje su odlučujuće

Uzimanje kredita u paru nudi nekoliko bitnih prednosti u odnosu na iznos kredita i uslove. Zato bi bilo dobro da razmislite o tome da zajedno uzmete kredit bez obzira što je nekad i samo jedan od partnera dovoljan da se odobri kredit. Ovde se misli na primanja partnera kao i na bonitet. Banke odobravaju veće iznose ukoliko oba partnera podnesu zahtev.Kalkulacija je jednostavna: odbici se odbijaju od primanja. Ako zahtev podnesu oba partnera dobijate veći mesečni iznos koji bi se odvajao za plaćanje rate kredita.

Veći izbor, niže kamate

Ukoliko imate bolji bonitet samim tim je i banka sigurnija da ćete redovno da vraćate kredit a to nosi sa sobom još i sledeće prednosti: niži rizik donosi takodje i niže kamate. Parovi imaju tako veći iznos na raspolaganju koji mesečno mogu da izdvoje za plaćanje rata jer imaju dva izvora prihoda od oba partnera. Banke to naročito uzimaju u obzir i nagrađuju potrošače sa nižim kamatama. Pored toga nudi se više ponuda od različitih banaka tako da možete da izaberete najpovoljniju od njih. Sa višegodišnjim iskustvom Miro Kredit AG Vam pomaže pri tome da izaberete najbolju ponudu od svih koje se nude.

Zasebni ugovori i maksimalna suma kredita

Ovde se radi o mogućnosti da supružnici uzmu jedan privatni kredit a da dobiju dva ugovora. Pre toga je potrebno  uporediti ponude kako bi se utvrdilo koja opcija je najpovoljnija za onog ko uzima kredit. Kod online kredita poredjenje možete  da izvršite odmah na internetu. Ako bi se podneo zajednički  zahtev na jednog od supružnika  u iznosu od na primer CHF 70’000, podnošenjem dva posebna zahteva na svakog od supružnika po CHF 40’000 moglo bi da se odobri  CHF 80’000. Naravno postavlja se pitanje, koliki je maksimalni iznos kredita. U vezi s tim može se koristiti sledeće pravilo: mesečni troškovi se oduzimaju od prihoda i zatim se pomnože sa 36. Tako na primer nekom ko mesečno zaradjuje CHF 6000 a troškovi su CHF 3’500, na raspolaganju ostaje CHF 2’500 što pomnoženo sa 36 daje CHF 90’000. To je maksimani iznos kredit koji se može dobiti.

Medjutim ovo su samo grube smernice koje mogu poslužiti kao polazna osnova za zahtev za kredit. Poredjenja poput onih koja nudi Miro Kredit AG pruža preciznije informacije o željenom kreditu. Za isti iznos kredita mogu se isprobati i različiti periodi otplate kako bi se došlo do rate koja se može uskladiti sa mjesečnim budžetom koji je na raspolaganju bez da to dovede do velikih finansijskih troškova.

Jednostavna prijava putem interneta

Ukoliko podnosite zahtev za kredit putem interneta imaćete lak pristup jer potrebne formalnosti možete obaviti udobno sa svog privatnog računara. Pored toga ovaj način je i jeftiniji nego da podnesete zahtev u banci. Uz pomoć kalkulatora za kredit možete lako doći do bitnih podataka koje možete brzo izračunati u roku od nekoliko minuta. Dovoljno je da unesete željeni iznos kredita i period otplate kako bi dobili mesečnu ratu. Miro Kredit AG Vam nudi takav kalkulator besplatno. Bilo da se radi o privatnom kreditu ili kreditu preko interneta brzo ćete naći odgovarajući kredit koji odgovara Vašim zahtevima.