Poklon

Opšti uslovi

 • Oni koji ispunjavaju uslove za vaučere su korisnici koji preko Miro Kredit AG podignu kredit u visini od najmanje CHF 40‘000 gotovog novca (t.j. isplaćenog iznosa korisniku) i sa periodom otplate od najmanje 60 meseci. Ukoliko se iznos kredita otkupi u roku od 12 meseci od isplate kredita ili se zatvori na drugi način (npr. prevremena isplata kredita), primalac vaučera je obavezan da celokupni iznos vaučera vrati nazad t.j. isplati Miro Kredit AG.

Uputstvo za korišćenje i uslovi za poklon vaučere firme Miro Reisen, Perimex AG:

 • Važi 12 meseci od datuma izdavanja
 • Vaučer se ne može prenositi na druge osobe
 • Može se iskoristiti prilikom kupovine avio karata i turističkih aranžmana preko Miro Reisen, Perimex AG
 • Nije moguće isplatiti vaučer u gotovini, zameniti kao ni iskoristiti na već rezervisano putovanje

Uputstvo za korišćenje i uslovi za poklon vaučere firme MS net GmbH:

 • Važi 12 meseci od datuma izdavanja
 • Vaučer se ne može prenositi na druge osobe
 • Može se iskoristiti prilikom kupovine CH paketa preko MS net GmbH
 • Nije moguće isplatiti vaučer u gotovini, zameniti kao ni iskoristiti na već kupljenu CH Paket pretplatu

Uputstvo za korišćenje i uslovi za Coop poklon vaučere:

 • Rok važenja je prikazan na vaučeru
 • Primenjuju se opšti uslovi Coop-a (vidi link na vaučeru)
 • Nije moguće isplatiti vaučer u gotovini niti zameniti vaučer

Dostava vaučera:

 • Poštom / preko E-maila / SMS-a (ili drugim kanalima komunikacije) nakon isplate kredita
 • Vaučer možete podići i na licu mesta u Miro Kredit AG u Bazelu nakon isplate kredita