Poslata dokumenta

Vaša dokumenta su uspešno poslata.

Kontaktiraćemo Vas i obavestiti o statusu vaše aplikacije.

Molimo Vas da proverite da li ste poslali sledeće dokumente:

Za zaposlene:

  • 3 poslednje platne liste (Vaše i od bračnog druga)
  • Kopija lične karte (obe strane) ili dozvole boravka (za strance)
  • Aktuelni račun za zdravstveno osiguranje

Za penzionere:

  • Konto izvod sa računa za poslednja 3 meseca
  • Rešenje od IV i Pensionkasse
  • Kopija lične karte (obe strane) ili dozvole boravka (za strance)

Ukoliko niste poslali svu potrebnu dokumentaciju to učinite sledećim putem:

Srdačan pozdrav,
Vaš Miro Kredit tim.
Miro-kredit.ch