Lični kredit

Lični kredit

Uzimanje kredita treba uvek da bude kod pouzdanih partnera. Miro Kredit je već preko 30 godina uspešno aktivan u ovoj oblasti, odakle proizilazi visok stepen stručnosti i iskustva.Upravo zbog toga naši klijenti profitiraju pri podnošenju zahteva za lični kredit kod Miro Kredit-a.

Lični kredit nema posebnu namenu i može da se koristiti po želji. Vi određujete samo visinu kredita i period otplate. Miro Kredit garantuje tačnu obradu Vašeg zahteva i donošenje odluke o kreditu već u roku od 24 časa. Kod nas možete u najkraćem roku aplicirati za dobijanje kredita u iznosu od 2’000 CHF do 150’000 CHF.

Podnošenje zahteva za lični kredit: jednostavno i lako

Miro Kredit Vam obezbeđuje najpovoljniju ponudu za lični kredit, tako što upoređuje više različitih. Vi određujete samo visinu kredita i period otplate, a ukoliko želite možemo Vam obezbediti i osiguravajući paket. Time je osigurana otplata rata, na primer u slučaju bilo kakve nezgode. Na internet stranici Miro Kredit-a dobijate sve potrebne informacije, kao što su efektivna kamatna stopa i visina pojedinačnih rata za Vaš lični kredit.