Kamata i kamatna stopa

Kamata i kamatna stopa

U pričama o štednji i kreditima, kamata je obavezna tema. Usluga koju banka nudi prilikom davanja kredita svakako je bitna, ali klijenti pažnju najviše usmeravaju na kamatne stope. Sredstva koja klijent pozajmljuje od banke imaju svoju cenu. Ona mu omogućavaju da kupi robu ili da plati neku uslugu i sve to obavi odmah, uz pomoć kredita, umesto da čeka dok ne sakupi dovoljno novca. Kao i kod drugih proizvoda, i ovaj zavisi od mnogo faktora.

Kamata, najjednostavnije rečeno predstavlja cenu koju onaj ko je pozajmio novac plaća onome ko mu je taj novac dao, tj. ko ga je kreditirao. Isto tako, kao što banke naplaćuju svoje pozajmice klijentima koji uzimaju od nje kredit, banke plaćaju klijentima koji donesu novac na štednju.

Iznos novca koji se pozajmljuje zove se glavnica, dok se procenat koji se plaća na ovu glavnicu naziva kamatna stopa.

Visina kamatne stope zavisi od vrste kredita, zatim od roka na koji se sredstva pozajmljuju, uslova na tržištu novca i slično. Kamatna stopa se vremenom menja, jer na nju utiču ponuda i potražnja na finansijskom tržištu.

Kamata je dakle, trošak pozajmljivanja novca, nadoknada za poverioca usled odricanja od sopstvene potrošnje, kao i rizika koji na sebe preuzima kada nekom drugom posuđuje svoj novac. Bez kamate, bilo bi veoma malo kredita, i ekonomska aktivnost bi bila mnogo skromnija.